Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer¹ RSV (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning²
RSV 2001:11
Inkomsttaxering
Skattebetalning
OBS! Se även ändring i RSV S 2001:15.

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen lämnar Riksskatteverket (RSV) följande allmänna råd om ändring i RSV:s rekommendationer (RSV S 2000:39) om normalbelopp för kalenderåret 2001 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:

Utrikes resa

_____________________________________________________________

 Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
_____________________________________________________________
 Albanien 405
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Kina522
 Kongo, Demokratiska republiken1 700
 Kroatien430
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Swaziland233
 Sydafrika346
 Sydkorea978
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Uruguay463
 Uzbekistan870
   
 Vanuatu267
 Venezuela543
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Vitryssland456
   
 Zambia346
 Zimbabwe269
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Övriga länder och områden346
_____________________________________________________________

¹Riksskatteverkets rekommendationer benämns efter den 1 januari 2001 Riksskatteverkets allmänna råd.

²Ändrade partier är markerade med kantstreck.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2001.