Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:41) om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹
RSV 2003:21
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 3 oktober 2003
    Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om ändring i RSV:s allmänna råd (RSV 2002:41) om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:
Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp (exkl.logi) per dag
Albanien 596
Madagaskar 372
Makedonien 335
Malawi 401
Vietnam338
Vitryssland518
Zambia 312
Övriga länder och områden 374
¹Ändrade partier är markerade med kantstreck. RSV 2002:41 tidigare ändrad genom RSV 2003:10.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2003.