Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:41) om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹
RSV 2003:10
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 23 maj 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om ändring i RSV:s allmänna råd (RSV 2002:41) om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:
Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp (exkl.logi) per dag
Albanien 596
Chile347
Colombia336
Costa Rica602
Egypten 372
Ekvatorialguinea299
El Salvador 484
Elfenbenskusten 719
Makedonien200
Malawi401
Malaysia 350
Nicaragua418
Nigeria 476
Nordkorea210
Övriga länder och områden 374
¹Ändrade partier är markerade med kantstreck. Normalbeloppen för andra länder än dem som här markerats med kantstreck återfinns i
RSV 2002:41.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum såvitt avser Ekvatorialguinea, El Salvador och Nigeria under tiden den 1 juni 2003 - 31 december 2003 och beträffande Colombia och Malawi under kalenderåret 2003.under kalenderåret 2003.