På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti;


  
SKVFS  2005:11
Exekution
Ukom från trycket
den 3 juni 2005
OBS! Dessa föreskrifter har upphävts genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter KFMS 2011:2. (Se SKVFS 2012:2)

beslutade den 30 maj 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 14 § lönegarantiförordningen (1992:501) följande.

1 §   Beslut enligt 16 eller 18 § lönegarantilagen (1992:497) skall avfattas på blankett RSV 9580–RSV 9582 enligt formulär B1–B3.

2 §   Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall lämnas på blankett RSV 9583–RSV 9585 enligt formulär U1–U3.

3 §   Avvikelse från vad som anges i 1 och 2 §§ om beslut och underrättelse får ske enligt överenskommelse med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

4 §   Till beslut enligt 16 § och underrättelse enligt 11 § lönegarantilagen (1992:497) skall fogas kopia av förordnandet som rekonstruktör eller konkursförvaltare.

5 §   Länsstyrelsens besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp enligt 9 § lönegarantiförordningen (1992:501) skall lämnas när myndighetens hantering av lönegarantimedel i en företagsrekonstruktion eller i en konkurs kan antas vara slutförd. Besked om senare verkställda betalningar lämnas särskilt.

6 §   Länsstyrelsens förordnande enligt 10 § lönegarantiförordningen (1992:501) bör avse samtliga lönegarantifordringar i en eller flera företagsrekonstruktioner eller konkurser, om inte särskilda skäl föranleder annat.

7 §   Länsstyrelsen skall underrätta konkursförvaltaren om till vilket konto utdelningen enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) skall betalas.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RFSF 1992:7) om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti.