Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Underprisöverlåtelse av bostadsrätt - verksamhetsgren?

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-11

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4335-05
En överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag från ett aktiebolag till ett annat har inte ansetts kunna ske utan uttags- och utdelningsbeskattning eftersom andelen inte anses utgöra en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.
 
Taxeringsår 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked har återgetts. Länk till förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet.