Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Reklamskatt

Datum: 2006-10-11

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4185-05
Klassificering av tidning som fackpress respektive om rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL föreligger för annonser i publikation.
 
Förhandsbeskedet har tidigare refererats. För de närmare omständigheterna hänvisas till det referatet. Länk till förhandsbeskedet.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten instämmer i Skatterättsnämndens bedömning att tidningen kan klassificeras som fackpress samt att bolaget har rätt till återbetalning av reklamskatt. Förhandsbeskedet skall därför i nu aktuell del fastställas
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det har överklagats."