Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Bostadsrättsförening och karaktärsbyte

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-12-12

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3312-06
En bostadsrättsförening har efter att ha låtit avskilja den del av sin fastighet som består av lokaler och överlåtit den till en ekonomisk förening med samma ägare som bostadsrättsföreningen uppfyllt kraven för att vara ett privatbostadsföretag
 
Taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 19 april 2006. Länk till referatet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade fastställelse av det vad avsåg fråga 3.
 
Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet och angav följande.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande det överklagade delen."