Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Framställning av periodisk publikation

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-02

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
223-05
Utförande av vissa tjänster på ett periodiskt medlemsblad före tryckning har ansetts utgöra sådan omsättning av framställningstjänster som undantas från skatteplikt.
 
Regeringsrättens dom den 2 februari 2006, mål nr 223-05
 
Redovisningsperioder under tiden den 1 mars 2004 - den 28 februari 2007
 
Av Skatteverket överklagat förhandsbesked av Skatterättsnämnden den 23 december 2004.
 
Förhandsbeskedet har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att de avsedda tjänsterna skulle anses utgöra skattepliktiga tjänster avseende redaktionellt arbete som utförs på publikationen före den tekniska framställningen därav. Regeringsrätten ändrade inte förhandsbeskedet.