Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-05-03

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
111-05
Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening har ansetts kunna ske utan att uttags- eller utdelningsbeskattning aktualiseras.

 
Förhandsbesked avseende inkomsttaxering  2005-2007.
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 26 januari 2005. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till detta. Länk till referatet.
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.