På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB¹
SKV M
2005:16
Erbjudandet
   Gunnebo AB (Gunnebo) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Gunnebo beslöt den 31 mars 2005 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Gunnebo Industrier AB (Gunnebo Industrier).
   För varje femtal aktier i Gunnebo erhölls en aktie i Gunnebo Industrier.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Gunnebo Industrier var den 13 juni 2005.
   Sista dag för handel med aktier i Gunnebo med rätt att deltaga i utdelningen var den 8 juni 2005.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i brevsvar den 14 april 2005 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Gunnebo delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Gunnebo Industrier. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Gunnebo på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Gunnebo Industrier. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Gunnebo blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Gunnebo med rätt till utdelning av aktier i Gunnebo Industrier var den 8 juni 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i Gunnebo var denna dag 94,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 9 juni 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i Gunnebo var denna dag 79,75 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Gunnebo bör därför (79,75 : 94,50 =) 84 procent hänföras till aktien i Gunnebo och 16 procent till de utdelade aktierna i Gunnebo Industrier.

Exempel
   Anskaffningsutgiften för 10 aktier i Gunnebo före utdelningen antas vara 250 kr. Av detta belopp ska 84 procent eller 210 kr (21 kr per aktie) hänföras till aktierna i Gunnebo och 16 procent eller 40 kr (20 kr per aktie) till aktierna i Gunnebo Industrier.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:19.