Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatt 2008

Dokumentet motsvarar SKV 553 utgåva 19 (del 1) och SKV 554 utgåva 3 (del 2).

Utgiven i april 2008 av Skatteverket.

Del I

Del II

OBS! Sakregistret har rättats.

Rättelserna är införda i ovanstående webbutgåvor av handledningen 2008. De publiceras också som en separat pdf-fil för utskrift.