Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatt 2003

 Kapitel och avsnittsindelningSidnr
 Förord Pdf, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster.3
 Förkortningslista Pdf, 52 kB, öppnas i nytt fönster.25-27
 Sakregister Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.897-922
   
 Del I Skattskyldighet m.m. 
Avsnitt  
1 Definitioner och begrepp Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.29-36
2 Ändringar 1990 – 2002 och den 1 januari 2003 i sammandrag Pdf, 91.8 kB, öppnas i nytt fönster.37-48
3 Allmänt om mervärdesskatt Pdf, 84.8 kB, öppnas i nytt fönster.49-58
4 Skattskyldighet Pdf, 85.6 kB, öppnas i nytt fönster.59-68
5 Skatteplikt Pdf, 53.4 kB, öppnas i nytt fönster.69-70
6 Undantag från skatteplikt Pdf, 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.71-92
7 Omsättning Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.93-112
8 Yrkesmässig verksamhet Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.113-140
9 Skattesubjekt Pdf, 88.4 kB, öppnas i nytt fönster.141-150
   
 Del II Omsättningsland 
10 Beskattningsland – varor Pdf, 397.6 kB, öppnas i nytt fönster.151-239
11 Beskattningsland – tjänster Pdf, 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.241-301
   
 Del III Beskattningsunderlag m.m. 
12 Beskattningsunderlag Pdf, 154.7 kB, öppnas i nytt fönster.303-329
13 Utlägg Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.331-335
14 Skattesatser Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster.337-353
15 Avdragsrätt Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.355-388
16 Rätt till återbetalning av ingående moms Pdf, 83.3 kB, öppnas i nytt fönster.389-398
17 Faktureringsskyldighet Pdf, 96.9 kB, öppnas i nytt fönster.399-410
18 Tidpunkt för inträde av redovisningsskyldighet och avdragsrätt Pdf, 110.4 kB, öppnas i nytt fönster.411-426
 Del IV Speciellt om vissa frågor 
19 Byggnadsverksamhet - Fastighetsförvaltning Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.427-465
20 Undantag på fastighetsområdet Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.467-484
21 Uthyrning av verksamhetslokal Pdf, 236.3 kB, öppnas i nytt fönster.485-532
22 Rörelsearrende, franchising m.m. Pdf, 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.533-535
23 Jämkning av ingående moms Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.537-571
24 Bilar, bussar och motorcyklar Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.573-591
25 Fartyg och luftfartyg Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.593-600
26 Sjukvård, tandvård och social omsorg Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.601-621
27 Utbildning Pdf, 75.3 kB, öppnas i nytt fönster.623-629
28 Idrott Pdf, 83.5 kB, öppnas i nytt fönster.631-639
29 Trav- och galoppsportverksamhet Pdf, 81.8 kB, öppnas i nytt fönster.641-650
30 Kultur Pdf, 232.1 kB, öppnas i nytt fönster.651-697
31 Massmedieområdet Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster.699-708
32 Serveringstjänster Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.709-718
33 Marginalbeskattning – Resetjänster Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.719-740
34 Marginalbeskattning – Begagnade varor m.m. Pdf, 127.9 kB, öppnas i nytt fönster.741-760
35 Finansiella tjänster Pdf, 105.4 kB, öppnas i nytt fönster.761-774
36 Överlåtelse av vissa tillgångar Pdf, 66.7 kB, öppnas i nytt fönster.775-779
37 Överlåtelse av verksamhet Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster.781-787
38 Lager Pdf, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster.789-799
39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. Pdf, 75.9 kB, öppnas i nytt fönster.801-808
40 Utländska företagare – Plats för etablering Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.809-818
41 Konkurs och ackord Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.819-829
 Bilagor 
 Bilaga 1 Skattesatser, momspålägg och omräkningstal alltsedan momsen infördes den 1 januari 1969 Pdf, 48.7 kB, öppnas i nytt fönster.831-832
 Bilaga 2 Tjänst och rörelse Pdf, 52.6 kB, öppnas i nytt fönster.833
 Bilaga 3 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.834
 Bilaga 4 Mervärdesskattesatser inom EG samt Norge och Schweiz per den 1 maj 2002 Pdf, 46.9 kB, öppnas i nytt fönster.835
 Bilaga 5 Tröskelvärden in inom EG per den 1 september 2002 Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.836
 Bilaga 6 Adresser till myndigheter inom EG samt Norge, vilka handlägger frågor om återbetalning till utländska företagare m.fl. Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.837-840
 Bilaga 7 Adresser till myndigheter inom EG samt Norge till vilka svenska och utländska företagare kan vända sig för att få information om respektive land mervärdesskattesystem Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.841-845
 Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer på respektive medlemslands språk Pdf, 46.8 kB, öppnas i nytt fönster.846
 Bilaga 9 Momregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU:s medlemsländer Pdf, 51.6 kB, öppnas i nytt fönster.847
 Bilaga 10 EG:s institutioner och organ Pdf, 48.8 kB, öppnas i nytt fönster.848
 Bilaga 11 Leveransklausuler Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.849-850
 Bilaga 12 Bilregistrets karosserikoder för bussar och lastbilar Pdf, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.851-852
 Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund Pdf, 47.4 kB, öppnas i nytt fönster.853
 Bilaga 14 Översikt - momsregler på kulturområdet Pdf, 53.4 kB, öppnas i nytt fönster.854-855
 Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt Pdf, 26.9 kB, öppnas i nytt fönster.856-858
 Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s momskommitté Pdf, 80.6 kB, öppnas i nytt fönster.859-868
 Bilaga 17 Översikt - momsregler inom massmediaområdet Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster.869-870
   
 Förteckning över lagar och förarbeten Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.873-878
 Förteckning över RSV:s författningar och allmänna råd m.m. Pdf, 50.2 kB, öppnas i nytt fönster.879-880
 Lagrumsregister Pdf, 66.6 kB, öppnas i nytt fönster.881-888
 Register, skrivelser m.m. Pdf, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster.889-891
 Rättsfallregister Pdf, 53.7 kB, öppnas i nytt fönster.893-896