Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handbok för fastighetstaxering 2005, Taxeringsregler

 AvsnittsindelningSid.Storlek
 Inledningpdf9108 kB
 Förkortningarpdf11105 kB
 Del 1. Allmänna taxeringsregler13 
1Allmäntpdf15185 kB
2Indelning av byggnader och markpdf31197 kB
3Skattepliktpdf55129 kB
4Taxeringsenhetpdf59148 kB
5Värderingsgrunder och värderingsreglerpdf69181 kB
    
 Del 2. Värdering av lantbruksenheter87 
1Allmäntpdf89125 kB
2Värderingsmodellpdf91283 kB
3Arbetsgångenpdf129139 kB
4Värderingsenhet m.m.pdf133172 kB
5Riktvärde för åkermarkpdf147158 kB
6Riktvärde för betesmarkpdf151155 kB
7Riktvärde för skogsmarkpdf155187 kB
8Riktvärde för skogsimpedimentpdf167142 kB
9Riktvärde för tomtmarkpdf169193 kB
10Riktvärde för småhuspdf183200 kB
11Riktvärde för ekonomibyggnaderpdf201223 kB
12Storlekskorrektionpdf227134 kB
13Justering för säregna förhållandenpdf233220 kB
    
 Bilaga  
 Värdetabellerpdf253415 kB
    
 Sökordpdf299107 kB