Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handbok för fastighetstaxering 2000

Utgiven i september 1999 av Skatteverket, SKV 312 utgåva 4.

Dokumentets uppläggning på webbplatsen, upphovsrätt m.m.
Hela handbokenpdf