Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering

Dokumentet motsvarar SKV 399 utgåva 2 utgiven i mars 2013 av Skatteverket.

Informationen finns även tillgänglig som vanliga webbsidor på vår nya webbplats Rättslig vägledning. Den nya webbplatsen uppdateras löpande.

Innehåll

Del 1 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Avdelning 1 – Ämnen som rör flera skatter (avsnitt 1–6)
Avdelning 2 – Bestämmelser som gäller flera inkomstslag (avsnitt 7–19)

Del 2 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Avdelning 3 – Inkomst av tjänst (avsnitt 20–27)
Avdelning 4 – Inkomst av kapital (avsnitt 28–41)

Del 3 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Avdelning 5 – Inkomst av näringsverksamhet (avsnitt 42–64)

Del 4 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Avdelning 5 – Inkomst av näringsverksamhet (avsnitt 65–87)
Avdelning 6 – Bestämmelser om vissa företeelser (avsnitt 88–93)
Avdelning 7 – Särskilda skatter och pensionsgrundande inkomst (avsnitt 94–99)