Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 9

Tabell för beskaffenhetspoängberäkning

(Växthus uppförda 1970 eller senare)

Byggnadsmaterial, utrustning och skickAntal poäng
  
Ytterbeklädnad 
Ytterbeklädnaden består av 
hårdplast (acryl, polykarbonat etc) eller tvåglas på gavlar eller sidor1
hårdplast (acryl, polykarbonat etc) eller tvåglas på hela huset4
  
Uppvärmning 
Uppvärmningen ger 
ej fullgod uppvärmning2
fullgod uppvärmning (minst 30 C temperaturskillnad mot yttertemperatur)4
  
Skugg-, mörkanläggnings- och/eller energiväv 
Skugg-, mörkanläggnings- och/eller energiväv är 
manuell1
automatisk med enkel väv2
automatisk med dubbla vävar3
  
Bord 
Fasta bord eller bäddar2
Rullbord eller mobilt bordsystem5
Dubbelt bordsystem (typ roulette eller liknande) inklusive belysning i ett plan20
  
Bevattning 
Bevattning sker automatiskt1
  
Växtbelysning 
Växtbelysning om minst 25 W/m2 (t ex SON-T, HPI-T)2
  
Byggnadens och utrustningens allmänna underhållsstandard 
Byggnadens och utrustningens allmänna underhållsstandard är 
mindre god1
normal2
god3
  
Övrigt 
egen koldioxidproduktion finns2
personalutrymme finns2
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:9)