Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 7

Beskrivning av beskaffenhetsklasser
Byggnadskategori- klassBeskaffen- hetsklassBeskrivning
111Byggnad med påtagligt bättre utformning och skick än vad som är normalt för äldre byggnader.
 2Byggnad med godtagbar utformning och godtagbart skick för äldre byggnader.
 3Byggnad med påtagligt sämre utformning och skick än som är normalt för äldre byggnader.
21 Djurstall för nöt-kreatur, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för modern mjölk- eller slaktnötproduktion och i gott skick
 2Byggnad med godtagbar utformning för modern mjölk- eller slaktnötproduktion och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modern mjölk- eller slaktnötsproduktion, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader.
23 Djurstall för svin, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för moderna svinproduktion och i gott skick.
 2Byggnad med godtagbar utformning för modern svinproduktion och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modern svinproduktion, byggnad i mindre gott skick samt övriga enkla byggnader.
24 Djurstall för fjäderfä, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för modern ägg- eller slaktdjursproduktion och i gott skick.
 2Byggnad med godtagbar utformning för modern ägg- eller slaktdjursproduktion och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modern ägg- eller slaktdjursproduktion, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader.
25 Djurstall för får och getter, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för modern mjölkproduktion och  i gott skick.
 2Byggnad med godtagbar utformning för modern mjölkproduktion och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modern mjölkproduktion, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader för kött- eller ullproduktion.
26 Djurstall för hästar, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning   för modern hästuppfödning eller hästhållning och i gott skick.
 2Byggnad med godtagbar utformning för modern hästuppfödning eller hästhållning och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modern hästuppfödning eller hästhållning, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader.
27 Djurstall för mink, räv och liknande, värdeår 1970-. Klassindelas ej.
31 Loge, lada och liknande värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för modernt lantbruk och i gott skick
 2Byggnad med godtagbar utformning för modernt lantbruk och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modernt lantbruk, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader.
32 Maskinhall, gårdsverkstad och liknande, värdeår 1970-.1Byggnad med god utformning för modernt lantbruk med värmeisolerad gårdsverkstad och i gott skick
 2Byggnad med godtagbar utformning för modernt lantbruk och i godtagbart skick.
 3Byggnad med ej godtagbar utformning för modernt lantbruk, byggnad i mindre gott skick samt övriga enklare byggnader för maskinförvaring.
33 Gårdslager för potatis, trädgårdsprodukter, foder eller andra förnödenheter och liknande, värdeår 1970-.1Lagerbyggnad med god utformning för modernt lantbruk och i gott skick
 2Lagerbyggnad med  godtagbar   utformning för modernt lantbruk och i godtagbart skick.
 3Lagerbyggnad med ej godtagbarutformning för modernt lantbruk, byggnad i mindre gott skick med övriga enklare lagerbyggnader.
42 Spannmålslager1Modernt spannmålslager i särskild byggnad med såväl byggnad som spannmålslager med god utformning för modernt lantbruk och i gott skick.
 2Modernt spannmålslager inrymt i loge, lada eller liknande och i godtagbart skick samt övriga spannmålslager i särskild byggnad.
 3Enklare spannmålslager inrymt i loge, lada eller liknande.
44 Ensilagesilo1Ensilagesilo med god utform- ning för modernt lantbruk och i gott skick
 2Ensilagesilo med godtagbar utformning för modernt lantbruk och i godtagbart skick.
 3Ensilagesilo i mindre gott skick samt övriga enklare anläggningar.
51 Växthus, typ friliggande1Friliggande växthus med god utformning för modern växtodling och i gott skick.
 2Friliggande växthus med godtagbar utformning för modern växtodling och i godtagbart skick.
 3Friliggande växthus med ej godtagbar utformning för modern växtodling och friliggande växthus i mindre gott skick och liknande.
52 Växthus, typ blockhus1Blockhus med god utformning för modern växtodling och i gott skick.
 2Blockhus med godtagbar utformning för modern växtodling och i godtagbart skick.
 3Blockhus med ej godtagbar utformning för modern växtodling och blockhus i mindre gott skick.
53 Växthus av enklare typ t.ex. båghus1Enklare växthus med god utformning för modern växtodling och i gott skick
 2Enklare växthus med godtagbar utformning för modern växtodling och i godtagbart skick.
 3Enklare växthus med ej godtagbar utformning för modern växtodling och i mindre gott skick.
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:9).