Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 4

Kostnadsklasspoäng för olika kostnadsklasser samt indelning av kostnads- och kvalitetsfaktorer

KostnadsklassKostnadsklasspoäng
  
1(8)- 12
213 - 17
318 - 22
423 - 27
528 - 32
633 - 37
738 - 42
843 - 47
948 -(52)
Faktor för upparbetningskostnad

Kostnadsklasspoängen skall avse upparbetningskostnader som är

- mycket högre
- högre
- ungefär lika
- lägre
- mycket lägre

än de genomsnittliga upparbetningskostnaderna inom värdeområdet.

Faktor för föryngringsbetingelser

Kostnadsklasspoängen för olika föryngringsbetingelser skall ange om de är

- mycket bättre
- bättre
- ungefär lika
- sämre
- mycket sämre

än vad som är genomsnittligt inom värdeområdet.

Faktor för terrängtransportkostnader

Kostnadsklasspoäng skall anges för olika terrängtransportavstånd. Avstånden skall anges i hela 100-tal meter.

Kostnadsklasspoäng skall även anges för olika terrängförhållanden i fråga om bärighet, lutning och ytstruktur enligt följande.

- Bärighet
Bättre än genomsnittet i värdeområdet
Ungefär lika med genomsnittet i värdeområdet
Sämre än genomsnittet i värdeområdet

- Lutning
Jämnare än genomsnittet i värdeområdet
Ungefär lika med genomsnittet i värdeområdet
Brantare än genomsnittet i värdeområdet

- Ytstruktur
Jämnare än genomsnittet i värdeområdet
Ungefär lika med genomsnittet i värdeområdet
Ojämnare eller blockigare än genomsnittet i värdeområdet

Faktor för timmerutfall och kvalitet

För timmerutfall och kvalitet skall indelningen i kostnadsklasspoäng ske på grund av om timmerutfallet och kvaliteten är

- högre
- ungefär lika
- lägre

än genomsnittet i värdeområdet.

Faktor för vidaretransportkostnader

Kostnadsklasspoängen skall avse vidaretransportkostnader som är genomsnittliga för värdeområdet.

Faktor för persontransportkostnader

Kostnadsklasspoängen skall avse persontransportkostnader som är genomsnittliga för värdeområdet.
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:9).