Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 3

Tabell för standardpoängberäkning

Huvudområde ExteriörAntal standardpoäng
Stomme 
De bärande väggarna består av betong/betongsten, lättbetong, lecablock eller tegel1
  
Fasadbeklädnad 
Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av 
- tegel eller annat stenmaterial 3
- trä, plåt, puts eller plast2
  
Takbeläggning 
Minst hälften av takbeläggningen består av  
- skiffer, kopparplåt eller glaserat tegel 2
- betongpannor, oglaserat tegel eller plåt1
  
Garage 
Garage 
- finns i källare1
- finns i gemensamhetsanläggning 1
- finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggt eller friliggande på tomten, med plats för en bil2
- finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggd eller friliggande på tomten, med plats för två eller flera bilar4
  
Carport 
Carport finns på tomten1
  
Underhålls- och ombyggnadsstandard 
Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 
- under perioden 1976 - 19893
- efter 19893
  
Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 
- under perioden 1976 - 19892
- efter 19893
 ____
Maximal delsumma Exteriör17
  
Huvudområde Energihushållning 
El 
El finns indragen2
  
Isolering 
Huset är vinterbonat2
  
Fönster 
Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av 
- fönster med isolerglas  
- två- eller treglasfönster utan isolerglas1
  
Uppvärmning 
Uppvärmingssystem finns och uppvärmningen sker huvudsakligen genom  
- värmepumpsystem, även sådant som är kombinerat med annan värmekälla 3
- annat konventionellt uppvärmningssystem2
  
Underhålls- och ombyggnadsstandard 
Elsystemet är utbytt 
- under perioden 1966 - 19893
- efter 19893
 _____
Maximal delsumma Energihushållning13
  
Huvudområde Kök 
Kökstyp 
Köket är 
- av typen kokvrå, pentry eller liknande, dvs. har en total bänklängd som är kortare än 2 m 1
- av annan typ3
  
Utrustning 
Köket är utrustat med följande utrustningsdetaljer 
- el- eller gasspis med minst tre plattor och ugn eller keramisk spishäll med ugn 1
- spishäll och separat inbyggd ugn i arbetshöjd, 3
- frysskåp (minst 150 l)2
- inbyggd diskmaskin 2
- köksö1
  
Underhålls- och ombyggnadsstandard 
Köksinredningen (skåp, bänkar och liknande) är utbytt 
- under perioden 1986 - 1989 
- efter 19893
 _______
Maximal delsumma Kök15
  
Huvudområde Sanitet 
Vatten 
I huset finns indraget 
- åretruntvatten3
- sommarvatten2
  
Bad, dusch och WC 
I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns 
- ett bad- eller duschutrymme 1
- två eller flera bad- eller duschutrymmen3
Bad- eller duschutrymme finns i källarvåning1
WC finns1
Väggbeklädnad i det största bad- eller duschutrymmet består till mer än hälften av kakel, mosaik eller stenmaterial1
  
Bastu 
Bastu (även friliggande) hör till huset2
  
Tvättutrustning 
Särskilt utrymme större än 4 kvm finns inrättat för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök1
  
Underhålls- och ombyggnadsstandard 
Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i huset är utbytta 
- under perioden 1966 - 19893
- efter 19893
  
Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggmaterialet i det största bad- eller duschutrymmet  
- under perioden 1981 - 1989 2
- efter 19893
 _____
Maximal delsumma Sanitet18
  
Huvudområde Övrig interiör 
Öppen spis, gillestuga 
Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i huset2
  
I källare finns gillestuga eller liknande inrett utrymme som  
- är 10-15 kvm 1
- är större än 15 kvm2
 _____
Maximal delsumma Övrig interiör4
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1995:7)