Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 10

Beskaffenhetspoäng för beskaffenhetsklass

Byggnads kategori- klassKlassBeskaffenhets- poäng
211-25
 214 - 24
 31 - 13
   
231-20
 213 - 19
 31 - 12
   
241-28
 214 - 27
 31 - 13
   
251-18
 212 - 17
 31 - 11
   
261-18
 212 - 17
 31 - 11
   
511-25
 210 - 24
 31 - 9
   
521-23
 210 - 22
 31 - 9
   
531 7 -
 23 - 6
 31 - 2
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:9)