Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:27

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 1999;¹

beslutade den 17 december 1998.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 1999 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga². Kolumn 1 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering och skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 gäller för inkomster som inte berättigar till skattereduktion och inte skall beläggas med allmän pensionsavgift. Kolumn 3 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion för förvärvsinkomster vid 2000 års taxering men som inte skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 1999.

¹Beträffande år 1998, se RSFS 1997:24.

²Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skattemyndigheterna och hos Riksskatteverket.