Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:26

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1999 års taxering;¹

beslutade den 14 december 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i renskötsel som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande: 620 kr för renkalv, 1 070 kr för vuxen honren och 1 180 kr för vuxen hanren.

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

¹Beträffande 1998 års taxering, se RSFS 1997:20.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid 1999 års taxering.