Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:21

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999;¹

beslutade den 26 november 1998.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad.


Område

Bostadsförmånsvärdet beräknat
per kvadratmeter bostadsyta i
   kr/år kr/mån
      
Stor-Stockholm  781 65
      
Stor-Göteborg  794 66
      
Kommuner i övrigt     
med mer än 75 000     
invånare  701 58
      
Övriga kommuner  665 55
      
Bostad belägen     
utanför tätort     
med närmaste     
omgivning  598 49

¹Beträffande 1998, se RSFS 1997:21.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999.