Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:15

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1998
 
beslutade den 8 juli 1998.
Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 6 007 kr per invånare i kommunen den 1 november 1997.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 816 kr, 2 159 kr, 245 kr, 1 266 kr respektive 4 895 kr per invånare i kommunen den 1 november 1997 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 966 kr per invånare i landstinget den 1 november 1997.
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998 och gäller vid beräkningen av generellt statsbidrag för bidragsåret 1998. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1998:1) om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1998.
 
RIKSSKATTEVERKET