Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:1


Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1998

beslutade den 23 januari 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 5 948 kr per invånare i kommunen den 1 november 1997.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 139 kr, 1 354 kr, 154 kr, 794 kr respektive 3 070 kr per invånare i kommunen den 1 november 1997 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 803 kr per invånare i landstinget den 1 november 1997.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 1998.