Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2007

Område: Skattebetalning, Skattetabeller

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:33
beslutade den 11 december 2006. ¹
 
Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana särskilda skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2007, se bilaga.

1 §    Skattetabellerna skall tillämpas för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

2 §    Skattetabellerna skall inte tillämpas för beräkning av skatteavdrag från sådant vårdbidrag som avses i 8—10 §§ lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:19.