Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m.

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:29
beslutade den 11 december 2006.
 
Skatteverket beslutar med stöd av 25 § taxeringsförordningen (1990:1236), 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) samt 6 § kupongskatteförordningen (1971:49) att 3 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.