Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-11-24

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:24
beslutade den 20 november 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdet enligt 8 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007. ¹

Område       Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/mån kr/år
Stor-Stockholm78 938
Stor-Göteborg74 887
Kommuner i övrigt 70 836
med mer än   
75 000 invånare   
    
Övriga kommuner64 765
    
Bostad belägen 57 688
utanför tätort med   
närmaste omgivning   
  
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:22.