Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-08-31

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:20
OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 juli 2007 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2007:12.
  
beslutade den 24 augusti 2006.

Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 3 procent.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2006. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:10) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen.