Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 september 2006 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:20.
  

Skatteverkets föreskrifter


om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483);

  
SKVFS 2004:10
Skattebetalning
Utkom från trycket den 26 mars 2004
beslutade den 22 mars 2004.

   Skatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 2 %.
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:13) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).