Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om värdet av förmån av bostad som är
belägen här i landet och inte är
semesterbostad att tillämpas vid beräkning
av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för
beskattningsåret 2004 ;1

RSFS 2003:40
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 28 november
2003
beslutade den 24 november 2003.
   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004.
OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/månadkr/år
   
Stor-Stockholm72873
Stor-Göteborg70846
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare64771
Övriga kommuner59718
Bostad belägen utanför tätort mednärmaste omgivning53646
___________
   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004.

1Beträffande beskattningsåret 2003, se RSFS 2002:22.