Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003;1
RSFS 2002:22
Skattebetalning
Utkom från trycket den 25 november 2002

beslutade den 18 november 2002

 Riksskatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003.
_______________________________________________________________

Område
Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/månadkr/år
____________________________________________________________
Stor-Stockholm69838
Stor-Göteborg67809
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare61736
Övriga kommuner57692
Bostad belägen utanför tätort mednärmaste omgivning52 623
1Beträffande beskattningsåret 2002, se RSFS 2001:21

____________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2003.