Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-03-21 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Riksskatteverkets föreskrifter
om att allmän självdeklaration får lämnas i form
av ett elektroniskt dokument;

RSFS 2003:4
Inkomsttaxering
Utkom från
trycket den 26
februari 2003

beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 3 kap. 3 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att allmän självdeklaration enligt 2 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2003.