Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2003 års taxering; 1
RSFS 2002:31
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 20 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndgande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 545 kr för renkalv, 935 kr för vuxen honren och 1 035 för vuxen hanren.

1 Beträffande 2002 års taxering, se RSFS 2001:26
2 I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas vid 2003 års taxering.