Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2003; 1
RSFS 2002:26
Skattebetalning
Utkom från trycket den 16 december 2002

beslutade den 9 december 2002.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2003, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), nämligen dels skattetabell F, fjärrfart, dels skattetabell N, närfart, se bilaga fjärrfart Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster., närfart Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster..
   Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 i tabellerna avser inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.

 1 Beträffande beskattningsår 2002, se RSFS 2001:18

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåret 2003.