Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2003; 1
RSFS 2002:25
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 december 2002

beslutade den 9 december 2002.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga för skatteavdrag (A-skatt) för beskattningsåret 2003 från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 1 Beträffande beskattningsår 2002, se RSFS 2001:17

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåret 2003.