Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2003; 1
RSFS 2002:24
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 december 2002

beslutade den 9 december 2002.

  Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2003 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga Pdf, 202.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Kolumn 1 i tabellerna gäller för inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 i tabellerna gäller för inkomster som inte skall beläggas med allmän pensionsavgift.

 1 Beträffande beskattningsåret 2002, se RSFS 2001:16

_________________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåretet 2003.