Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Bilaga 2 har ändrats den 1 mars 2003 genom Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:3
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2003 års omräkning;
RSFS 2002:18
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 5 december 2002

beslutade den 28 november 2002

   Riksskatteverket (RSV) föreskriver med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2003 års omräkning.

1 §   För hyreshusenheter fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal på det sätt som framgår av bilaga 1 med underbilaga. 1

2 §   För lantbruksenheter fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal för dels småhus och tomtmark, dels skogsmark och skogsimpediment, dels ekonomibyggnader, åkermark samt betesmark på det sätt som framgår av bilaga 2 med underbilaga.2

1Underbilagan till bilaga 1 utesluten. Den finns tillgänglig hos Riksskatteverket och i de delar den avser en region hos skattemyndigheten i denna region.

2Underbilagan till bilaga 2 utesluten. Den finns tillgänglig hos Riksskatteverket och i de delar den avser en region hos skattemyndigheten i denna region.

Bilaga 1

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för hyreshusenheter
____________________________________________________________

OmrådesnummerOmrådeOmräkningstal
(PO-H) Bostäder Lokaler
_______________________________________________________________________________
011 Stockholms centrala delar1,701,56
    
021Stockholms län exkl. Stockholms centrala delar och exkl. Norrtälje, Södertälje, Nykvarns och1,501,28
 Nynäshamns kommuner samt exkl. delar av Stockholms skärgård  
031Göteborgsregionen1,361,31
 (Göteborgs, Mölndals, Partille, Kungälvs och Öckerö kommuner samt Lerums kommun exkl. landsbygd, Ale kommun exkl. landsbygd, Härryda kommun exkl. landsbygd och Kungsbacka tätort)  
     
 Malmö och Lund (tätorterna)  
    
 Norrtälje, Södertälje, Nykvarns och  
 Nynäshamns kommuner samt delar av Stockholms skärgård  
    
 Uppsala tätort  
    
041Tätorterna Eskilstuna, Linköping, Växjö, Helsingborg, Halmstad, Karlstad, Örebro, Västerås och Umeå1,351,16
    
051Uppsala län utom Uppsala tätort, Södermanlands län utom Eskilstuna tätort, Östergötlands län utom Linköpings tätort, Jönköpings län, Kronobergs län utom Växjö tätort, Kalmar, Gotlands och Blekinge län, Skåne län utom Malmö, Lunds och Helsingborgs tätorter, Hallands län utom Halmstads och Kungsbacka tätorter, Västra Götalands län utom Göteborgsregionen som ingår i PO H03 samt utom kommunerna Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål och Gullspång, Örebro län utom Örebro tätort samt utom kommunerna Laxå, Degerfors, Hällefors och Ljusnarsberg, Västmanlands län utom Västerås tätort samt utom kommunerna Sinnskatteberg, Fagersta och Norberg, Gävle kommun i Gävleborgs län1,171,07
    
061 Riket i övrigt1,001,00
1Se underbilagan.    
    
Bilaga 2    
Prisutvecklingsområden och omräkningstal för lantbruksenheter
_____________________________________________________________
Byggnadstyper och ägoslag OmrådesnummerOmrådeOmräkningstal
    
_______________________________________________________________________________
Småhus och tomtmark (LS) 01W-, Y-, Z-, AC- och BD-län 0,98
    
 02S-, T-, U- och X-län1,25
    
 03Övriga län1,48
    
Skogsmark och skogsimpediment (LSK) 01X-, Y-, Z-, AC- och BD-län1,31
    
 02Övriga län1,37
    
Ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (LJ) 01Hela riket1,49
____________
   Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 december och tillämpas vid 2003 års omräkning.