Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:4)
om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering);1
RSFS 2002:9
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 8 april 2002

beslutade den 2 april 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i verkets föreskrifter (RSFS 2001:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) skall ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare Postanstalt Fartyg Signal
    
Andership i Slite AB SliteGyle SIDP
------------------------------------   
Bro Traveller, Partred för SkärhamnBro Traveller SMJH
Broström Tankers AB SkärhamnBro JoinvilleSHFP
Broström Tankers AB SkärhamnBro Nadja SFTC
Broström Tankers AB SkärhamnBro Nelly SHBU
Broström Tankers AB SkärhamnBro Nora SHWR
Broström Tankers AB SkärhamnBro Tina SHGT
Broström Van Ommeren Shipping AB SkärhamnBro Polaris SJPA
------------------------------------   
Donsöshipping KB DonsöCredo SDGV
Donsötank Rederi AB DonsöNybygge 124 N124
Eagle Line AB GävleNordicaSDGB
------------------------------------   
Gorthon Lines AB Helsingborg Stig GorthonSGFJ
Gorthon Lines AB HelsingborgViola GorthonSLRP
Gunilla Rederi AB ÖckeröGunilla SERW
------------------------------------   
Navigo, Partred förDonsö Navigo SCOA
Nedd Investments SkärhamnFinnfighter SBFC
Neptunus, Partred för DonsöNeptunusSCEM
Nestor Rederi AB Piteå BarneySENQ
------------------------------------   
Nordking Rederi AB Gävle NordkingSDHJ
Nordship Rederi AB GävleNordersandSDBZ
Nordwest Rederi AB TingstädeNordwestSDCL
------------------------------------   
Österströms Rederi AB ValdemarsvikPolar av GrytSKLR
2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.
ÄgarePostanstaltFartygSignal
    
Allandia Rederi AB Stockholm Baltic Star3FGU
------------------------------------   
Lady Ellen, Partred för Henån Lady Ellen SKCL
Lamar Shipping Ltd GöteborgShuttle KarlstadSBFX
Nordö-Link Rederi AB MalmöMalmö LinkSICE
------------------------------------   
Vänerlinjen AB Göteborg Shuttle KarlstadSBFX

1Nytillkomna partier är markerade med kantstreck. RSFS 2001:4 tidigare ändrad genom RSFS 2001:11 och RSFS 2001:28.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2002 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2002 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering.