Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:17

OBS! Se även ändring i RSV S 2000:23.


Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:


Utrikes resa


______________________________________________________
Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi)
 per dag, kr
____________________________________________________
Albanien342
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liberia312
Libyen974
Liechtenstein443
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rumänien334
Rwanda429
Ryssland832
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tunisien389
Turkiet (asiatiska delen)324
Turkiet (europeiska delen inklusive hela Istanbul)435
Tyskland450
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga länder och områden303
_______________________________________________________

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck

_____________________

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2000.