På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB

Bolagsstämman för AB Volvo (Volvo) beslutade den 24 april 1996 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 4 kr per aktie i Volvo - samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Swedish Match AB (Swedish Match).

För varje aktie i Volvo, oavsett serie, skulle erhållas en aktie i Swedish Match.

Avstämningsdagen för utdelning av aktierna i Volvo skulle vara den 13 maj 1996.

Allmänt Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Erhållen utdelning är skattepliktig hos mottagaren såvida inte särskilda undantagsregler är tillämpliga.

Riksskatteverket (RSV) har i rekommendation den 19 juni 1996 ( RSV S 1996:12) beslutat - under förutsättning att undantagsreglerna i

3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte skall tillämpas - om förmånsvärdet på utdelad aktie i Swedish Match.

Regeringsrätten har emellertid i dom den 25 november 1996 funnit att nämnda undantagsbestämmelser är tillämpliga på de utdelade aktierna.

Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Volvo fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Swedish Match så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Volvo, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Volvo bör 88 procent hänföras till dessa aktier och 12 procent till aktier i Swedish Match.

Dessa rekommendationer m.m. ersätter RSV:s rekommendationer m. m.( RSV S 1996:12) med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB och tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.