På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:12

OBS! Dessa rekommendationer m.m. har upphört att gälla fr.o.m. 1997-01-17; se RSV S 1996:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av aktier i Swedish Match AB.

Bolagsstämman i AB Volvo (Volvo) beslutade 24 april 1996 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 4 kr per aktie i Volvo - samtliga aktier i Swedish Match AB (Swedish Match).

För varje aktie i Volvo skulle erhållas en aktie i Swedish Match.

Avstämningsdagen för utdelning av aktierna i Swedish Match skulle vara den 13 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Har därutöver kontant belopp erhållits, skall summan av förmånsvärdet och den kontanta utdelningen normalt redovisas som inkomst av kapital. Enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt skall under vissa förutsättningar utdelning i form av aktier vara skattefri.

För de fall skattefrihet för utdelning av aktier i Swedish Match inte föreligger meddelar Riksskatteverket med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en aktie i Swedish Match

Förmånsvärdet för aktierna i Swedish Match bör bestämmas med ledning av de noterade kurser, som förelåg när aktierna var tillgängliga för lyftning, dvs. den 15 maj 1996. Lägsta betalkurs för aktie i Swedish Match var denna dag 19.50 kr.

Under sådana omständigheter, bör förmånsvärdet för varje aktie i Swedish Match beräknas till 19.50 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Swedish Match

Den erhållna egendomen bör anses anskaffad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten på sätt framgår av p. 1 ovan.

Varje aktie i Swedish Match bör således anses anskaffad för 19.50 kr. Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.