Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:12

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.1

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi)
 per dag, kr
Albanien420
----------------------------
Rumänien342
Ryssland 
Moskva675
övriga områden445
San Marino245
----------------------------
Trinidad och Tobago315
Turkiet (asiatiska delen)150
Turkiet (europeiska delen 
inklusive hela Istanbul)339
Tyskland 
Berlin532
övriga områden347
----------------------------
Övriga länder och områden260
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1995.

¹ RSV S 1994:20 tidigare ändrad genom RSV S 1995:5