Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:5


Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

  
Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi)
 per dag, kr
  
Albanien420
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Israel341
Italien570
Jamaica462
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liberia207
Libyen718
Liechtenstein327
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slovenien252
Spanien510
Sri Lanka250
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S:t Vincent507
Storbritannien och Nordirland 419 
Sudan404
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trinidad och Tobago315
Turkiet150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Övriga länder och områden260

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1995.