Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. på mervärdesskatteområdet

Område: Mervärdesskatt

Utkom från trycket: 29 mars 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:04
   Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att följande rekommendationer m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av mars månad 2005.

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:7) om undantag från skatteplikt för omsättning avseende sjukvård, tandvård och social omsorg enligt mervärdeskattelagen, och

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:20) om serveringstjänster enligt mervärdesskattelagen.

___________