På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2011:06
Skatteverket föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av uppgifter ur SPAR.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med:

personuppgiftsansvarig: detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204)

SPAR-tjänst: tjänst inom ramen för de ändamål som anges i 3 § första och andra punkten lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, SparL, i det utförande de finns beskrivna på SPAR:s webbplats (statenspersonadressregister.se)

ändamål 1: detsamma som i 3 § första punkten SparL
ändamål 2: detsamma som i 3 § andra punkten SparL.

Ansökan

2 § Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras skriftligen och vara undertecknad av den personuppgiftsansvarige.

3 § Ansökan om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket, SPAR. Samtycke till elektroniskt utlämnande av uppgift om direktreklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

Giltighetstider

4 § Ett beslut om engångsuttag enligt ändamål 1 gäller i tre månader från beslutsdatum. Övriga beslut enligt ändamål 1 gäller i längst fem år från beslutsdatum.

5 § Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i tre månader från beslutsdatum.

6 § Ett beslut om upprepade uttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst ett år från beslutsdatum.

7 § Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 gäller i längst tre år från beslutsdatum.

8 § För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur SPAR enligt ändamål 2 inte användas senare än tre månader från det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Utlämnade uppgifters tillgänglighet

9 § Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Informationsskyldighet

10 § Den som erhållit uppgifter ur SPAR för direktreklam genom urval ska ange "Adresskälla: SPAR, 171 94  Solna" vid utskick av försändelser.
Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2012:6

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 § Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst eller program till programåtkomst.

12 § Det krävs personlig e-legitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker angiven fysisk persons identitet samt är utfärdad av BankID, Nordea eller TeliaSonera, för att få tillgång till SPAR-tjänst via webbaserad åtkomst.

13 § Det krävs serverlegitimation, det vill säga en elektronisk legitimationshandling som styrker identiteten på angiven dator tillhörande angiven organisation samt är utfärdad av Steria, för att få tillgång till SPAR-tjänst via program till programåtkomst.

14 § All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av uppgift ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language (XML).

___________

SKVFS 2011:6
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

SKVFS 2012:6
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.