Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation 2007

Tillämpningsinformation för Skatteverket: Styrsignal 2007-12-18  "Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner"

Ämnesområde: Mervärdesskatt
Datum:  2007-12-20
Diarienummer: 131 781991-07/111

Se dnr 131 773424-07/111

Enligt Skatteverkets uppfattning ska fr.o.m. den 1 januari 2008 tillhandahållanden innefattande montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Detta gäller under förutsättning att tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst.
 
Skatteverkets uppfattning avviker i vissa delar från tidigare bedömning. Med anledning härav bör  Skatteverkets åtgärder vid kontroll, som föranleds av nämnda ställningstagande, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av Skatteverket bör därför, i normalfallet, inte avse omsättning under redovisningsperioder före 2008-04-01.