Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avdragsrätt för arvode till likvidator

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7084-05
Ett aktiebolag i likvidation har rätt till avdrag för hela arvodet till likvidator. Förhandsbesked.
 
Taxeringsåren 2006-2009
 
Se Skatterättsnämndens förhandsbesked 2005-11-23. Länk till förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.