Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kontraktsvård - social omsorg

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
6132-05
Tillhandahållanden avseende kontraktsvård enligt avtal med Kriminalvårdsstyrelsen utgör sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt.

Redovisningsperiod under tiden den 1 april 2005 - den 31 mars 2008.
 
Skatteverket har begärt fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 14 okt 2005. Länk till förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.