Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Förvaltningskostnad, investeringsfond

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-09-11

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3738-06
Fondinnehavaren får inte avdrag som förvaltningsutgift för avgift till investeringsfonden

Inkomsttaxering 2004
 
Den skattskyldige, X, yrkade avdrag med bl.a. 10 410 kr för förvaltningskostnader i HQ Fond. LR vägrade avdrag med följande motivering. "När det gäller förvaltningskostnaderna i HQ Fond har inte annat framkommit än att dessa årligen avräknas från X:s fondandelsvärde. Detta innebär att han får avdrag för dessa förvaltningsutgifter, men först i samband med avyttring eller inlösen av fonderna. Han kan således inte medges årliga avdrag för dessa förvaltningsutgifter." KR delade LR:s bedömning.
 
Kommentar:
Kammarrättens dom överensstämmer med Skatteverkets uppfattning i frågan. RR har intagit motsvarande inställning vad gäller avdrag för avgift till förvaltare som gör omplaceringar i en försäkring av typen unit linked. Enligt RR hänförde sig avgiften till den av försäkringsbolaget ägda försäkringsdepån, varför den skattskyldige inte hade rätt till avdrag såsom för förvaltningsutgift (se Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 26/05).